Aktiv Integration ApS

Aktiv Integration ApS

Vi er Aktiv Integration ApS

Aktiv Integration er en registreret socialøkonomisk virksomhed, hvis primære formål er at skaffe etniske minoriteter job og uddannelse. Såvel borgere i det 3 årige integrationsprogram som etniske minoriteter med langvarig ledighed. Vi samarbejder med Contra A/S, som har mere end 16 års erfaring som anden aktør på beskæftigelsesområdet. Vi har lokaler helt centralt i København med 3 minutters gang til Hovedbanegården.

Vores sociale formål

Vi fastholder et professionelt fokus, hvor vi - sammen med borgeren og virksomheden - får oversat og omsat borgerens viden, erfaringer og udviklingspotentiale til relevante kompetencer, der kan anvendes i praksis.

Branche

  • Konsulentydelser (øvrige)
  • Ydelser på social-, sundheds- og(eller) beskæftigelsesområdet

Aktiv Integration ApS

Vester Farimagsgade 1, 2. 1606 København V

Phone: 33684400 E-mail: Website: http://aktivintegration.dk

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.