AltKom IVS

AltKom IVS

Vi er AltKom IVS

AltKoms primære arbejdsområde er udvikling, produktion og salg af socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige produkter og services med relation til markedsføring. Vi tror på, og ønsker at vise, at det er muligt at opbygge og drive en virksomhed på ordinære markedsvilkår, der både tager socialt ansvar og passer på miljøet. Alle beslutninger i firmaet, fra valg af produkter og samarbejdspartnere til pakkematerialer og kontorartikler, sker derfor ud fra en samlet vurdering af gevinster og omkostninger på såvel den miljømæssige som den sociale og den økonomiske bundlinje.

Vores sociale formål

AltKom vil arbejde for at skabe såvel ordinære som støttede arbejdspladser. Vi vil i videst muligt omfang besætte ledige stillinger med mennesker fra marginaliserede samfundsgrupper. Vi vil desuden arbejde for udbredelsen af den socialøkonomiske virksomhedsform og de tilgrundliggende tanker herfor.

Branche

  • IT, web, kommunikation og markedsføring

AltKom IVS

Vesterbro 51, 1. th. 9000 Aalborg

Phone: 69 13 26 13 E-mail: Website: http://www.altkom.dk

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.