Blindes Arbejde - en erhvervsdrivende fond

Blindes Arbejde - en erhvervsdrivende fond

Vi er Blindes Arbejde - en erhvervsdrivende fond

Virksomheden blev etableret i 1929 med fremstilling af håndværksprodukter til private kunder og erhvervskunder. Salget foregår fortsat via egne butikker, forhandlere og samarbejdspartnere, samt i de senere år også som web-salg. Vi varetager intern oplæring af vores medarbejdere for at sikre sammenhæng mellem ressourcer, faglig stolthed og udvikling.

Vores sociale formål

At øge mulighederne for selvforsørgelse for personer med synshandicap gennem praktisk arbejde og oplæring, hvor man er en del af et arbejdsfællesskab.

Branche

  • crafts

Blindes Arbejde - en erhvervsdrivende fond

Tomsgårdsvej 17 - 19, 3.sal 2400 København NV

Phone: 38343388 E-mail: Website: http://www.blindes-arbejde.dk

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.