BOAS Specialister ApS

BOAS Specialister ApS

Vi er BOAS Specialister ApS

BOAS Specialister er en IT-konsulentvirksomhed. Vores ansatte har nogle særlige evner til at løse opgaver med en vedvarende høj kvalitet, hvor andre ofte mister koncentrationen og begynder at lave fejl. De har en særlig evne til at sætte sig ind i nye IT-systemer, at se mønstre og sammenhænge, og at finde fejl som andre ville overse. Vi laver mange forskellige opgaver inden for test, teststyring og digitalisering. Opgaverne er meget varierende lige fra indscanning af store mængder dokumenter til udarbejdelse af teststrategier for komplekse softwareapplikationer. Vore kunder er derfor fra mange forskellige brancher

Vores sociale formål

Vi ansætter flest mulige mennesker på kanten af arbejdsmarkedet

Branche

  • IT, web, kommunikation og markedsføring
  • Konsulentydelser (øvrige)

BOAS Specialister ApS

Hermodsvej 5A 8230 Åbyhøj

Phone: 86125660 E-mail: Website: http://boasspecialister.dk

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.