Cafè Parasollen Aalborg

Cafè Parasollen Aalborg

Vi er Cafè Parasollen Aalborg

Registreret socialøkonomisk virksomhed - Midlertidig profil

Vores sociale formål

Dette er en midlertidig profil oprettet for den registrerede socialøkonomiske virksomhed Cafè Parasollen Aalborg

Branche

  • Ydelser på social-, sundheds- og(eller) beskæftigelsesområdet

Cafè Parasollen Aalborg

Boulevarden 19 9000 Aalborg

Phone: xxxx E-mail: Website: http://cafeparasollen.dk/

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.