Café Skiftesporet - Kirko ApS

Café Skiftesporet - Kirko ApS

Vi er Café Skiftesporet - Kirko ApS

En drøm, der måske ender som et eventyr. Vi synes ligesom at der manglede noget, for de der kunne træde et lille skridt op af den sociale rangstige. Virkelyst og præstation er væsentlige grundelementer, der skal realiseres, hvis man skal anerkendes i et samfund som det danske. Mange har for længst mærket eksklusionen fra det arbejdsmarked som rummer det arbejdsfællesskab de mangler. Café Skiftesporet er et ”skabede arbejdsfællesskab”, hvor det er muligt at udrette noget sammen med andre og få den ros og ris det medfører - at være i relation med andre. Café Skiftesporet er en rummelig arbejdsplads, med første ret for de der har svært ved at finde et arbejde, eller som har svært ved at passe et arbejde.

Vores sociale formål

Selskabets formål er som registreret socialøkonomisk virksomhed at skabe arbejdspladser til social sårbare mennesker, herunder mennesker med behov for ansættelse på særlige vilkår samt andre grupper, der ikke umiddelbart kan inkluderes på det danske arbejdsmarked

Branche

  • Fødevarer, catering, restauration
  • Miljø og genbrug
  • Serviceydelser (rengøring, gartneri, pakkeopgaver o.l.)
  • Ydelser på social-, sundheds- og(eller) beskæftigelsesområdet

Café Skiftesporet - Kirko ApS

Jernbanegade 9 6740 Bramming

Phone: 50518959 E-mail:

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.