Circulating Business and Social Opportunities

Circulating Business and Social Opportunities

Vi er Circulating Business and Social Opportunities

Registreret socialøkonomisk virksomhed - Midlertidig profil

Vores sociale formål

Dette er en midlertidig profil oprettet for den registrerede socialøkonomiske virksomhed Circulating Business and Social Opportunities

Branche

  • Ydelser på social-, sundheds- og(eller) beskæftigelsesområdet

Circulating Business and Social Opportunities

Enghavevej 80 - 82, 3. sal. 2450 København SV

Phone: xxxx E-mail:

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.