Daghøjskolen Sydvestjylland

Daghøjskolen Sydvestjylland

Vi er Daghøjskolen Sydvestjylland

Daghøjskolen Sydvestjylland i Esbjerg har 30 års erfaring med at få mennesker ind på arbejdsmarkedet eller videre i uddannelse. Vores målgrupper er unge, der ikke er kommet igennem uddannelsessystemet og voksne, der er faldet ud af arbejdsmarkedet. Vi arbejder med personlig udvikling, sociale færdigheder og almene kompetencer som sprog, IT, matematik og dansk og har et tæt samarbejde med virksomheder om praktikpladser. Vi kræver ingen forudsætninger og alle voksne kan deltage på vores kurser og forløb. Vi er en eksamensfri og stressfri voksenskole, der især laver individuel tilpasset undervisning, men også vægter fællesskabet.

Vores sociale formål

Vi arbejder især med kompetenceudvikling af udsatte grupper. Fx. unge uden uddannelse, voksne uden arbejde og mennesker med personlige, sociale eller faglige udfordringer. Vi arbejder for at mennesker kan komme tilbage til job eller uddannelse.

Branche

  • Konsulentydelser (øvrige)
  • Ydelser på social-, sundheds- og(eller) beskæftigelsesområdet

Daghøjskolen Sydvestjylland

Exnersgade 4 6700 Esbjerg

Phone: 75139811 E-mail: Website: http://dhskolen.dk

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.