Den Erhvervsdrivende Fond Vores Folkekøkken

Den Erhvervsdrivende Fond Vores Folkekøkken

Vi er Den Erhvervsdrivende Fond Vores Folkekøkken

Vores Folkekøkken er et udviklingssted med fokus på mad til alle. Hjertet i huset er vores undervisningskøkken, hvorfra vi tilbyder forskellige kurser i madlavning, sundhed og ernæring. De forskellige kursustilbud og husets øvrige aktivitetstilbud vil løbende blive præsenteret på vores hjemmeside. Vi udlåner undervisningskøkken og festsal til private formål, ligesom vi tilbyder overnatning i forbindelse med kurser og arrangementer i huset. Der er etableret to studiemiljøer, og vi har pt. 9 studerende boende, ligesom Bornholms 4Hs foreningskontor har til huse i Folkekøkkenet. Byens borgere og opland står bag Vores Folkekøkken, som er Østermarie Bys nye samarbejdsprojekt og samlingssted.

Vores sociale formål

Fonden Vores Folkekøkken har til formål, gennem undervisning og kursusvirksomhed, at højne kvaliteten af den mad og de måltider, der tilberedes for børn og voksne hjemme i familierne. Den primære aktivitet vil have fokus på undervisning af børn, børnefamilier og udsatte grupper.

Branche

  • Fødevarer, catering, restauration
  • Oplevelser og underholdning

Den Erhvervsdrivende Fond Vores Folkekøkken

Løvsangervej 2 3751 Østermarie

Phone: 20463164 E-mail:

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.