DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FONDEN NØRRE VESTERSKOV"

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FONDEN NØRRE VESTERSKOV"

Vi er DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FONDEN NØRRE VESTERSKOV"

Nr. Vesterskov er geografisk placeret i landlige omgivelser lige på grænsen mellem Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner. Stedet er unikt beliggende midt i den smukke Jyske Ås. Institutionen ligger i et af Vendsyssels mest naturskønne områder. Hele området i Jyske Ås med skov, mose og bakker, med afmærkede naturstier, er fredet. Her findes alle tænkelige muligheder for at opleve naturen både sommer og vinter. De 50 tdr. land mark og skov giver baggrund for: landbrug med bl.a. kødkvæg og hestehold. Gartneri med stalddørssalg og levering af grøntsager til lokale borgere, restauranter m.v. skovbrug – og videreforarbejdning på savværk og tømrerværksted. Opgaver som kreativt værksted, køkken og undervisning er også en del af Nr. Vesterskovs tilbud.

Vores sociale formål

Nr. Vesterskovs formål er at udvikle og tilbyde arbejds- og aktivitetsmuligheder for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Branche

  • Design, håndværk og brugskunst
  • Fødevarer, catering, restauration
  • Oplevelser og underholdning
  • Serviceydelser (rengøring, gartneri, pakkeopgaver o.l.)
  • Ydelser på social-, sundheds- og(eller) beskæftigelsesområdet

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FONDEN NØRRE VESTERSKOV"

Damsigvej 8 9352 Dybvad

Phone: 98869495 E-mail: Website: http://www.nr-vesterskov.dk

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.