Dorthe Mariehjemmet

Dorthe Mariehjemmet

Vi er Dorthe Mariehjemmet

Dorthe Mariehjemmet er en selvejende institution, etableret i 1969. DMH's eksistensberettigelse er: pleje af og omsorg for gamle mennesker med behov herfor: (Vi er her for at støtte det enkelte menneske med værdig tilværelse i de sidste leveår. Dorthe Mariehjemmet skal være et sted, hvor det er godt at leve og dø.) DMH er en non-profit organisation ledet af en bestyrelse. DMH har kontrakt med Rødovre Kommune vedr. de 90 boliger, der udgør plejecentret. DMH arbejder med Business Excellence-modellen som ledelses-model og med kvalitetsstyringssværktøjet EQuass (European Quality Assurance i Social Services) og indgår i et internationalt samarbejde med 17 EU-lande i denne sammenhæng.

Vores sociale formål

DMH er en aktiv medspiller i lokalsamfundet. DMH samarbejder med kommunens jobcenter om; praktikforløb, flexjobs, skånejobs, elevplads og individuelt designede forløb. DMH har etableret en fond, som efter ansøgning kan yde støtte til lokale aktiviter, til beboere, til særlige udddannelseforløb.

Branche

  • Fødevarer, catering, restauration
  • Ydelser på social-, sundheds- og(eller) beskæftigelsesområdet

Dorthe Mariehjemmet

Rødovrevej 325 2610 Rødovre

Phone: 36730201 E-mail: Website: http://www.mariehjem.dk/dorthe/

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.