DSI Rosenbedet Brande

DSI Rosenbedet Brande

Vi er DSI Rosenbedet Brande

Rosenbedet Brande er en selvejende institution, der drives som socialøkonomisk virksomhed. På Rosenbedet udfører vi pakke- og montageopgaver, samt mindre sy-opgaver for en række virksomheder.

Vores sociale formål

Rosenbedets overordnede vision er at skabe en bæredygtig, socialøkonomisk virksomhed, som kan drives uden væsentlig offentlig støtte. Vi ønsker at skabe gode arbejdspladser til mennesker med behov for ansættelse på særlige vilkår.

Branche

  • Ydelser på social-, sundheds- og(eller) beskæftigelsesområdet
  • Serviceydelser (rengøring, gartneri, pakkeopgaver o.l.)

DSI Rosenbedet Brande

Ejstrupholmvej 1 7330 Brande

Phone: 23687019 / 97180895 E-mail:

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.