JobGruppen S/I

JobGruppen S/I

Vi er JobGruppen S/I

JobGruppen S/I består af flere socialøkonomiske HR-virksomheder, som primært arbejder med borgere, der er visiteret til fleksjob. Alle Flexjob.nu afdelinger drives som socialøkonomisk virksomhed. Herunder virksomheden JobGruppen S/I. Vores mission er at fremskaffe, igangsætte og vedligeholde muligheder for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, fx fleksjobbere og kontanthjælpsmodtagere. Målet er at skaffe arbejdspladser til borgere, der fx er visiteret til fleksjob. Det søges opnået bl.a. ved uddannelses- og udviklingskurser, ansættelse og udleje af fx fleksjobbere, konsulentbistand og støtte til fleksjobberes iværksætteri. Vi har konstateret en god og meget effektiv sammenhængskraft ved, at alle 3 institutioner tages i brug samtidig med, at modellen skræddersyes og matcher det enkelte.

Vores sociale formål

JobGruppen S/I ønsker at øge rummeligheden på det danske arbejdsmarked. Vi ønsker at styrke og udbrede virksomheders viden og kendskab til socialøkonomiske virksomheder generelt. Dette gør vi blandt andet ved at samarbejde om erhvervslivets lyst til socialt ansvar med borgernes evne til at arbejde.

Branche

  • Finansielle ydelser
  • Serviceydelser (rengøring, gartneri, pakkeopgaver o.l.)
  • Ydelser på social-, sundheds- og(eller) beskæftigelsesområdet

JobGruppen S/I

Norddigesvej 4 8240 Risskov

Phone: 20 47 28 80 E-mail: Website: http://www.jobgruppen.dk/

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.