Foreningen Hus Forbi

Vi er Foreningen Hus Forbi

Hus Forbi udgiver 12 aviser årligt som sælges af hjemløse og socialt udsatte

Vores sociale formål

Hus Forbi tjener et dobbelt formål, nemlig at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte og samtidig give hjemløse sælgere mulighed for for at tjene deres egne penge og derigennem undgå kriminalitet og tiggeri og samtidig have et netværk med kollegaer

Branche

  • IT, web, kommunikation og markedsføring

Foreningen Hus Forbi

Bragesgade 10 B 2300 København N

Phone: 52409089 E-mail: Website: http://husforbi.dk

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.