Fryshuset Danmark

Vi er Fryshuset Danmark

Fryshuset gør det muligt for unge at forandre verden igennem deres passioner. Vi skaber fællesskaber, hvor unge bruger deres passioner som løftestang for forandring og til at få indflydelse på deres egen fremtid. Hos os styrker vi de unge til at være idémagere, projektudviklere og facilitatorer, hvorved de gennem empowerment får styrket deres forretningssans og sociale kompetencer. Vi har et stort ungenetværk, som gennem fælles aktiviteter støtter den unge i at bevæge sig væk fra det gamle miljø og ind i nye positive fællesskaber. Vores arbejde har særligt fokus på forebyggende arbejde og arbejdet med unge, som er i berøring i større eller mindre grad med kriminelle eller ekstremistiske miljøer samt unge, som befinder sig i periferien af disse miljøer.

Vores sociale formål

Fryshuset arbejder med unge, der gerne vil forandre og forbedre deres egen livssituation. Kernen i vores arbejde er den unges egen motivation og passion, som vi griber og støtter i at blive en medborger. Vi samarbejder med de unge og giver dem medbestemmelse i vores arbejde. 

Branche

  • Konsulentydelser (øvrige)
  • Ydelser på social-, sundheds- og(eller) beskæftigelsesområdet

Fryshuset Danmark

Olivia Hansens Gade 2 1799 København V

Phone: 42910912 E-mail: Website: http://danmark.fryshuset.se/

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.