Gallo Gartneriet

Gallo Gartneriet

Vi er Gallo Gartneriet

Gallo Gartneriet er en frivillig forening med en daglig leder. Størstedelen af de mennesker, som arbejder der, har psykisk sårbarhed som fællesnævner. Her skabes arbejde for 10-15 mennesker hver dag og mellem 60-80 forskellige mennesker på en sæson (marts-december), hvoraf flere bliver henvist fra instanser under social- og beskæftigelsesforvaltningen. Gartneriet er et åbent, udendørs arbejdsfællesskab, hvor man samles om at dyrke økologisk have. Her dyrkes årstidernes grøntsager, frugt, blomster, bær og krydderurter. Gartneriet har en salgsbod, hvorfra der sælges høst fra egen have. Haven ligger i naturskønne omgivelser i Risskov med udsigt over Aarhus bugt. Udover at være en arbejdsplads, er haven også et offentligt område, der altid er åbent. Gartneriet er en have med plads til alle.

Vores sociale formål

Gartneriet bidrager til et rummeligt arbejdsmarked og påvirker den psykiske sundhed positivt. Det centrale er beskæftigelse og at gøre udsatte til ansatte. Fokus er på at skabe et anerkendende rum, som bygger på tolerance, omsorg og respekt for mennesker, der lever med psykisk sårbarhed som vilkår.

Branche

  • Fødevarer, catering, restauration
  • Miljø og genbrug
  • Ydelser på social-, sundheds- og(eller) beskæftigelsesområdet

Gallo Gartneriet

Rolighedsvej 6 8240 Risskov

Phone: 26 16 51 98 E-mail: Website: http://www.gallogartneriet.dk

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.