Hertha Bofællesskaber & Værksteder

Hertha Bofællesskaber & Værksteder

Vi er Hertha Bofællesskaber & Værksteder

Beskyttet beskæftigelse for udviklingshæmmede, som arbejder i 7 beskyttede værksteder og bor i tre bofællesskaber i Levefællesskabet Hertha, som i alt består af ca. 125 personer - 26 udviklingshæmmede og resten såkaldt normale.

Vores sociale formål

"Omvendt" integration af udviklingshæmmede voksne

Branche

  • Fødevarer, catering, restauration
  • Oplevelser og underholdning
  • Serviceydelser (rengøring, gartneri, pakkeopgaver o.l.)
  • Ydelser på social-, sundheds- og(eller) beskæftigelsesområdet

Hertha Bofællesskaber & Værksteder

Landsbyvænget 14 8564 Galten

Phone: 38403401 E-mail: Website: http://www.hertha.dk

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.