Huset Venture Nordjylland

Huset Venture Nordjylland

Vi er Huset Venture Nordjylland

Huset Venture Nordjylland hjælper mennesker med at flytte sig ”Fra udsat til ansat”. Af vore 36 medarbejdere er mindst 85% fleksjobbere. Vi har base i Nørresundby og alle 3 erhvervsafdelinger – Økonomi & Administration, Service og IT & Grafisk – tilbyder ydelser og produkter på markedsvilkår til private virksomheder. Udviklingsafdelingen hjælper i tæt samarbejde med nordjyske kommuner mennesker med væsentligt nedsat arbejdsevne til afklaring og fodfæste på arbejdsmarkedet. Gennem individuelt tilrettelagte kompetence-forløb, sætter vi fokus på den enkeltes ressourcer, og vi er med helt fra visitation til ansættelse.

Vores sociale formål

Vi skaber jobs på særlige vilkår i samarbejde med private virksomheder. Vi forstår og demonstrerer i praksis hvad det betyder for livskvaliteten som menneske at føle sig værdifuld på en arbejdsplads – og for en virksomhed at investere i social kapital gennem mangfoldighed og inklusion.

Branche

  • Finansielle ydelser
  • IT, web, kommunikation og markedsføring
  • Konsulentydelser (øvrige)
  • Serviceydelser (rengøring, gartneri, pakkeopgaver o.l.)
  • Ydelser på social-, sundheds- og(eller) beskæftigelsesområdet

Huset Venture Nordjylland

Bouet Møllevej 16 9400 Nørresundby

Phone: 903011616 E-mail: Website: http://http://www.hv-nord.dk/

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.