Incita

Incita

Vi er Incita

Vi arbejder for at udvikle det rummelige arbejdsmarked, fordi vi tror fuldt og fast på, at rigtigt doseret arbejde er godt for alle. Vi støtter ledige og sygemeldte med at finde noget at stå op til, fordi al erfaring viser, at beskæftigelse får andre problemer på afstand. Samtidig har vi en egenproduktion af cykelservices, køkken- og kantinedrift, ejendomsservice og industrimontage, samt dagtilbuddet Kilden for mennesker med hjerneskade.

Vores sociale formål

Vi arbejder for det rummelige arbejdsmarkedet, det vil sige, at arbejdsmarkedet inkluderer så mange som overhovedet muligt, inklusiv dem, der har begrænset arbejdsevne, helbredsmæssige vanskeligheder osv.

Branche

  • Fødevarer, catering, restauration
  • Miljø og genbrug
  • Serviceydelser (rengøring, gartneri, pakkeopgaver o.l.)
  • Ydelser på social-, sundheds- og(eller) beskæftigelsesområdet

Incita

Værkstedvej 5 2500 Valby

Phone: 35248989 E-mail: Website: http://www.incita.dk

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.