Kaffé Fair

Kaffé Fair

Vi er Kaffé Fair

Kaffé Fair er "byens bedste arbejdsplads". Vi driver café- og kantinevirksomhed i Aalborg og Aarhus og beskæftiger i alt 84 medarbejdere. Kaffé Fair er en Social Økonomisk Lærings Virksomhed (SØLV), der lægger vægt på kompetenceudvikling og undervisning i dansk og matematik (FVU). Kaffé Fair driver 5 professionelle køkkener på markedsvilkår og er kendetegnet ved råvarer af høj kvalitet, alt er lavet fra bunden og vi har bronzemærke i økologi.

Vores sociale formål

Hovedparten af de ansatte er i oplæring-/afklaringsforløb. Det gælder fx en stor gruppe unge i oplæring, med henblik på videre uddannelse samt flygtninge-/indvandrere i jobafklaring og kompetenceafklaring. Èn af Kaffé Fair's kantiner, beskæftiger 10 handicappede i "skånejobs".

Branche

  • Fødevarer, catering, restauration

Kaffé Fair

Dannebrogsgade 43 9000 Aalborg

Phone: 99301000 E-mail: Website: http://kaffefair.dk

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.