NORDECO

NORDECO

Vi er NORDECO

Nordisk Fond for Miljø og Udvikling (NORDECO) er en social-økonomisk virksomhed indenfor klima, miljø og lokal udvikling med hovedsæde i København. Vi forsker og knytter mennesker og institutioner sammen. Vi opbygger kapacitet, og vi støtter konkrete indsatser på jorden, der medvirker til at forandre samfundet. Desuden rådgiver vi om international udvikling. NORDECO er 100% ejet af den almennyttige fond, Nordisk Fond for Miljø og Udvikling. Fondens formål er at styrke lokal udvikling og beskyttelse af naturressourcer gennem støtte til lokale, nyskabende inititiativer. Vi arbejder både her og i udlandet. I kan læse mere om NORDECO på www.nordeco.dk

Vores sociale formål

NORDECO beskæftiger sig alene med aktiviteter, der fremmer bæredygtig udvikling. I alt organisationens virke inddrages brugerne i forvaltningen af ressourcer, ligesom fonden følger en rettighedsbaseret tilgang. Overskuddet anvendes alene til at fremme bæredygtig udvikling og naturbeskyttelse.

Branche

 • Fødevarer, catering, restauration
 • IT, web, kommunikation og markedsføring
 • Konsulentydelser (øvrige)
 • Miljø og genbrug
 • Oplevelser og underholdning
 • Ydelser på social-, sundheds- og(eller) beskæftigelsesområdet

NORDECO

Skindergade 23, 3. sal 1159 K København

Phone: 33919030 E-mail: Website: http://www.nordeco.dk

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

 • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
 • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
 • Virksomheden er erhvervsdrivende.
 • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
 • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.