NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING

NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING

Vi er NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING

Midlertidig profil

Vores sociale formål

Midlertidig profil

Branche

  • Ydelser på social-, sundheds- og(eller) beskæftigelsesområdet

NORDISK FOND FOR MILJØ OG UDVIKLING

Skindergade 23, 3. sal 1159 København K

Phone: xxxx E-mail: Website: http://www.nordeco.dk

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.