Virksomhedsporten A/S

Virksomhedsporten A/S

Vi er Virksomhedsporten A/S

Virksomhedsporten drives på markedsvilkår uden økonomisk støtte fra det offentlige. Vi er underleverandør af service-, pakke-, montage- og produktionsopgaver til andre virksomheder indenfor en række fag. Eksempelvis træ- og metalindustrien og servicebranchen. Dermed skabes der alsidige arbejdspladser for ledige, som kun kan arbejde, hvis deres skånebehov imødekommes og der er støttende personale til rådighed. Vi arbejder strategisk med løbende at udbygge vores virksomhedsnetværk i hele landet, med henblik på at øge salget til private virksomheder og dermed skabe flere arbejdspladser for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Virksomhedsporten har to afdelinger i henholdsvis Svendborg og Ikast – vores vision er at være repræsenteret i alle beskæftigelsesregioner ved udgangen af 2020.

Vores sociale formål

Vi arbejder ud af to sociale spor: (1) for at skabe jobs til medarbejdere, som har vanskeligt ved at få fodfæste i en ”almindelig” virksomhed. (2) for at tilbyde udviklingsforløb til ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Vi ønsker desuden at bidrage til samfundet i et miljømæssigt perspektiv.

Branche

 • Design, håndværk og brugskunst
 • IT, web, kommunikation og markedsføring
 • Konsulentydelser (øvrige)
 • Miljø og genbrug
 • Serviceydelser (rengøring, gartneri, pakkeopgaver o.l.)
 • Ydelser på social-, sundheds- og(eller) beskæftigelsesområdet

Virksomhedsporten A/S

Caspar Müllersgade 2-4 6000 Kolding

Phone: 76300101 E-mail: Website: http://virksomhedsporten.dk

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

 • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
 • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
 • Virksomheden er erhvervsdrivende.
 • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
 • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.