SchoolsOnTheRun ApS

SchoolsOnTheRun ApS

Vi er SchoolsOnTheRun ApS

En dagsordensættende velfærdsalliance, der hjælper kommuner, uddannelsesinstitutioner og foreninger med at engagere unge i uddannelse og idræt. Vi arbejder på tværs af civil, offentlig og privat sektor, fordi vi har erfaring med og tro på, at sociale enzymer som os, er med til at løfte væsentlige udfordringer på velfærdsområdet nu og på sigt. Vi leverer en motivationsplatform til skoleforvaltning, sundhedsforvaltning og kultur/fritidsforvaltning, og skaber mere uddannelse, sundhed og foreningsdannelse. Vores platform afvikles gennem 10 måneder, hvor vi arbejder tæt sammen med og skaber relationer mellem lokale ildsjæle i foreningerne, lærere og elever i skolerne samt lokale og nationale private aktører.

Vores sociale formål

Vi udvikler unges motivation og engagement i uddannelse og idræt. Vi bidrager til, at flere unge tager en uddannelse og at flere unge dyrker idræt i idrætforeninger. Vi beskæftiger også mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Branche

  • Konsulentydelser (øvrige)
  • Oplevelser og underholdning

SchoolsOnTheRun ApS

Hovedgaden 8 3460 Birkerød

Phone: 60616058 E-mail: Website: http://www.sotr.dk

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.