Selvejende institution Den socialøkonomiske virksomhed Superwerk

Selvejende institution Den socialøkonomiske virksomhed Superwerk

Vi er Selvejende institution Den socialøkonomiske virksomhed Superwerk

Registreret socialøkonomisk virksomhed - Midlertidig profil

Vores sociale formål

Dette er en midlertidig profil for den registrerede socialøkonomiske virksomhed Selvejende institution Den socialøkonomiske virksomhed Superwerk

Branche

  • Ydelser på social-, sundheds- og(eller) beskæftigelsesområdet

Selvejende institution Den socialøkonomiske virksomhed Superwerk

Toldbodgade 5 - 7 5000 Odense C

Phone: xxxx E-mail:

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.