Ud Af Labyrinten

Ud Af Labyrinten

Vi er Ud Af Labyrinten

Vi er tre ildsjæle med næsten 100 års omsorgserfaring der driver en åben gratis rådgivning på Dronninglund Slot. Desuden tilbyder vi proces og coaching til virksomheder og organisationer. Vi driver virksomheden efter et "Robin Hood" princip. Dem der har råd skal betale, så der er råd til at hjælpe dem der ikke har råd. Vi tilbyder desuden at hjælpe med patientklage og erstatningssager efter et "No cure No pay" princip. Som en væsentlig del af vores ydelser, er hjælp til mennesker der sidder fast i systemet - måske psykisk måske jobmæssigt eller måske noget helt andet. Vi tilbyder alle der henvender sig, at vi laver en visitering og hvis problemstillingen er inden for vores kompetencer, tilbyder vi at lave en handlingsplan for løsningen. Vi laver foredrag, events og kurser efter behov

Vores sociale formål

Vi hjælper mennesker videre i livet der er låst fast. Herunder en hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet som er en væsentlig del af vores arbejdsindsats. Desuden hjælper vi mennesker der pga. sygdom er låst fast til at få et nyt fodfæste og mål med livet igen.

Branche

  • Konsulentydelser (øvrige)
  • Ydelser på social-, sundheds- og(eller) beskæftigelsesområdet

Ud Af Labyrinten

Slotsgade 8 9330 Dronninglund

Phone: 70777767 E-mail: Website: http://udaflabyrinten.nu

Denne virksomhed lever op til følgende fem kriterier for socialøkonomiske virksomheder:

  • Virksomhedens primære formål har samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte.
  • Virksomheden har en social håndtering af overskud efter skat.
  • Virksomheden er erhvervsdrivende.
  • Virksomheden er uafhængig af det offentlige.
  • Virksomheden er inddragende og ansvarlig.