Registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder

Ordningen for registrering af socialøkonomiske virksomheder giver dig mulighed for at markedsføre dig som Registreret Socialøkonomisk Virksomhed (RSV)

Med registreringen gør du det let for kunder, investorer og andre at finde din virksomhed og få vished for, at du arbejder på en måde, der er samfundsgavnlig.

Kontrollen er samtidig din og dine kunders garanti for, at der ikke er virksomheder, der kalder sig registrerede socialøkonomiske virksomheder uden at leve op til kravet om social håndtering af overskud.

Registreringsmuligheden følger af Lov om registrerede socialøkonomiske virksomhederLoven er den først af sin art i EU.

Betegnelsen som Registreret Socialøkonomisk Virksomhed viser udadtil, at du lever op til kriterierne for at være 'registreret socialøkonomisk virksomhed'.

Danmarks første officielle registreringsordning skal gøre det let for kunder, samarbejdspartnere og investorer at finde ud af, om din virksomhed lever op til kriterierne for registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Erhvervsstyrelsen står for kontrollen

Det er i forvejen Erhvervsstyrelsen, der laver din CVR-registrering. Derfor er det naturligt, at det er dem, der står for din registrering som socialøkonomisk virksomhed.

Det er også Erhvervsstyrelsen, der fører kontrol med, at de registrerede virksomheder bliver ved med at leve op til lovens krav. 

Ordningen er frivillig

Det er ikke et krav for socialøkonomiske virksomheder at registrere sig – man må stadig kalde sig socialøkonomisk uden registrering.

Det er kun betegnelsen ’registreret socialøkonomisk virksomhed’, som loven beskytter.

Du har heller ikke pligt til at registrere dig som socialøkonomisk virksomhed, selv om du lever op til kriterierne. Det er dit eget valg.

Det er også muligt at afregistrere din virksomhed, hvis det viser sig, at registrering ikke er det rigtige for dig. Det overskud, du har tjent, imens du var registreret, skal dog fortsat håndteres socialt.

Straffebestemmelser giver sikkerhed

Det er ulovligt og kan straffes med bøde at kalde sig for registreret socialøkonomisk virksomhed uden at være registreret.

Det samme gælder brug af overskud på en måde, der er i strid med kravet om social håndtering. Det sikrer tillid og forhindrer eventuel mistanke om, at virksomhedens ejere ’bare stikker pengene i egen lomme’.