Sådan registrerer du din socialøkonomiske virksomhed

For at blive registreret som socialøkonomisk virksomhed skal du kunne dokumentere, at virksomheden lever op til ordningens krav.

For at blive registreret socialøkonomisk virksomhed gennem Erhvervsstyrelsens registreringsordning skal du dokumentere, at du lever op til lovens 5 kriterier. Det følger af Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder kap. 2, §6.

Læs mere her:

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder kap. 2, § 6

Lovens 5 kriterier

På den måde kan både virksomheder, samarbejdspartnere og kunder være sikre på, at reglerne er overholdt, og at virksomhederne lever op til de sociale formål.

Du kan registrere dig og uploade dokumentation for, at du lever op til lovens kriterier. Hvis din virksomhed er et:

 • Aktieselskab (A/S)
 • Anpartsselskab (ApS)
 • Partnerselskab (P/S)
 • Iværksætterselskab (IVS)
 • Andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A)
 • Interessentskab (I/S), kommanditselskab (K/S)
 • Erhvervsdrivende fond (ERF)
 • Forening med begrænset ansvar (F.m.b.A).
   

Hvis den type virksomhed, din virksomhed er registreret som, ikke er nævnt ovenfor, skal

Du kan benytte dig af en selvbetjeningsløsning til registrering af virksomheder, hvis du ikke finder din virksomhedsform i listen ovenfor.

Det gør du på virk.dk

Du skal sørge for løbende at indberette til Erhvervsstyrelsen. her kan du læse mere om, hvordan og hvad du indberetter:

Sådan indberetter du løbende for at forblive socialøkonomisk virksomhed 

Hvad skal du indberette ved registrering?

 1. At virksomhedens sociale formål står i din virksomheds vedtægter eller i virksomhedens stiftelsesdokument eller en aftale mellem ejerne, hvis din virksomhed ikke har vedtægter. 
 2. At virksomheden driver erhverv: Det kan du gøre ved at indsende din årsrapport, hvis du har én. Hvis du endnu ikke har en årsrapport, skal du beskrive dine aktiviteter, og hvor stor en del af din omsætning – eller forventede omsætning – der kommer fra salg af varer eller tjenesteydelser.
 3. At virksomheden er uafhængig af det offentlige: Det kan du eksempelvis dokumentere ved at sende dokumentation for, hvordan din bestyrelse bliver udpeget. Du skal herudover beskrive, hvilken indflydelse det offentlige eventuelt har på virksomhedens drift og ledelse.
 4. At virksomheden er ansvarlig og inddragende i sit virke: Du skal beskrive, hvordan virksomheden er ansvarlig og inddragende – eller en plan for det, hvis du er nystartet.
 5. At virksomhedens overskud håndteres socialt: Her kan du indsende din årsrapport eller beskrive, hvordan virksomheden planlægger at anvende sit overskud.

Registreringen kommer til at foregå online. Når der bliver åbnet for registrering, vil du blive udførligt vejledt til, hvordan registreringen foregår.

Efter 4 uger må du kalde dig ’registreret socialøkonomisk virksomhed’

Når du har registreret dig, går der 4 uger, før du må benytte betegnelsen ’registreret socialøkonomisk virksomhed’.

Det er fordi, Erhvervsstyrelsen skal have tid til at sikre, at de virksomheder, der registrerer sig, lever op til lovens kriterier.

Det sikrer tillid til registreringen.

Sidst opdateret 04/06 2018